Hoe plan je succesvol een MVP om in de markt te testen

Hoe plan je succesvol een MVP om in de markt te testen
Inhoudsopgave expand
Het ontwikkelen van een MVP (Minimum Viable Product) is de ideale manier om een idee dat je hebt te testen in de markt.

Hierbij is het wel essentieel dat de ontwikkeling van de MVP optimaal is. Om dit te bewerkstelligen, is het belangrijk om te weten hoe je een MVP plant.

Je kunt op internet zoeken naar een template van een MVP plan, dit biedt tal van opties. Echter een template is slechts zo goed als de informatie die erin staat.

Om een ​​succesvol plan te maken, dien je te weten welke informatie nodig is en waarom. Met dit artikel proberen we je te helpen door middel van een aantal stappen die je dient te volgen bij het maken van het plan.

Maak een roadmap

Te veel projecten mislukken omdat het geld op is, te laat de markt op gaan of het gewoon niet functioneel is.

De traditionele aanpak voor startups was om een ​​volledig functioneel en gefinetuned product te ontwikkelen en vervolgens pas de markt op te gaan om te testen. Als de markt het niet wil, is alle inspanning voor niets geweest.

Het concept van een MVP is om een uitgekleed product te ontwikkelen. Als deze vroege versie wordt omarmd door early adopters, vormt dit de basis voor het ontwikkelen van de volledig functionele versie.

Een MVP biedt meerdere voordelen:
 • Breng je ideeën onder de aandacht op een manier waar gebruikers interactie mee kunnen hebben
 • Laat investeerders zien hoe je ideeën in de praktijk kunnen werken
 • Bevestig het idee in de markt voor je je vastbijt in de volledige ontwikkeling
 • Krijg oprechte en constructieve feedback over de potentie van het idee
 • Genereer eerder inkomsten in het ontwikkelingsproces
 • Gebruik deze inkomsten om toekomstige ontwikkelingen te financieren

Het ontwikkelen van een MVP vereist een plan.


Het is niet zo eenvoudig als het invullen van een template en dit aan het ontwikkelingsteam te overhandigen. Een goede planning zorgt ervoor dat je MVP doet wat het moet doen en klaar is voor de deadline is verstreken, en dat alles binnen het budget.

 

Het geldt zowel voor het ontwikkelen van eenvoudige apps als voor het beheren van uitgebreide technologische programma's in dit digitale tijdperk. De volgende stappen bieden een leidraad voor het maken van het MVP plan.

Identificeer en begrijp de behoefte

De wereld zit vol met producten die zijn mislukt omdat niemand ze wil. Succes komt voort uit het ontwikkelen van een product dat iedereen wil.

Elke succesvolle MVP begint met een behoefte. Een probleem dat het product oplost of werkzaamheden die het product eenvoudiger, sneller of goedkoper maken. Lees meer over deze nieuwe projectmanagementaanpak. Als er markt voor is met weinig tot geen concurrentie, grijp dan je kans!

Ken je doelgroep

Er zijn maar weinig producten die iedereen aanspreken. Ze hebben allemaal een niche, een doelgroep. Bepaal precies wat voor soort persoon:
 • Het probleem ervaart dat het product oplost
 • Gemotiveerd genoeg is om een ​​oplossing voor dat probleem te willen
 • Over de middelen beschikt om de oplossing te kopen
Maak een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de doelgroep. Dit zal helpen in de ontwikkelingsfase, vooral als je kijkt naar hoe de gebruikers om zullen gaan met het product.
 • In welke sectoren werken ze?
 • Welke landen of regio's zijn dat?
 • Tot wat voor apparaten hebben ze toegang?
 • Wat zijn hun typische leeftijden, opleiding en ervaring?
 • Welke andere producten gebruiken ze?
 • Wat is hun budget?
Een MVP kan verschillende groepen gebruikers hebben met verschillende behoeften die in evenwicht moeten worden gehouden.

Een e-commerce-app kan ervoor zorgen dat consumenten aankopen kunnen doen, magazijnen goederen kunnen verzenden, beheerders betalingen kunnen verwerken en voorraadbeheerders de voorraad bij kunnen houden.

Elk type gebruiker heeft verschillende behoeften die op gepaste wijze moeten worden aangepakt. In dit geval moet de doelgroep worden verdeeld in afzonderlijke groepen die afzonderlijk worden beschouwd.

Bepaal je doel

Het doel van het plan is om te leveren wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt en binnen het budget. MVP's moeten gericht zijn om de maximale hoeveelheid validatie te geven op de levensvatbaarheid van het oorspronkelijke idee met de minimale inspanning in de ontwikkeling. Dit zijn enkele voorbeelddoelen:

1. Functionele doelen

 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het product?
 • Welke features moeten in de MVP worden opgenomen?
 • Welke features zouden leuk zijn om in de MVP te hebben?

2. Tijdsgebonden doelen

 • Wanneer moet elke stap van het ontwikkelingsproces zijn voltooid?
 • Wat zijn de afhankelijkheden tussen elke stap van de ontwikkeling?
 • Welke externe ontwikkelingen worden in gang gezet wanneer bepaalde features vereist zijn?

3. Budgetdoelen

 • Hoeveel heb je maximaal per stap van het ontwikkelingsproces te besteden?
 • Welke reserves zijn beschikbaar bij onverwachte problemen?
 • Hoe verwacht je inkomsten te genereren?

4. Omzetdoelen

 • Wat zijn je verkoopdoelstellingen?
 • Hoeveel omzet wil je op lange termijn behalen?
 • Hoeveel winst wil je maken?

5. Klantdoelen

 • Hoeveel early adopters heb je nodig?
 • Naar welke feedback ben je op zoek?
 • Welk percentage early adopters wil je behouden?

Begrijp en plan de criteria voor succes

Nadat de doelen voor je MVP zijn vastgesteld, kunnen de criteria voor succes van de MVP worden gedefinieerd. Succescriteria zijn essentieel om zo snel mogelijk een gevoel te krijgen bij de levensvatbaarheid van het idee.

Voorbeelden van succescriteria zijn:

 • Zijn de doelen behaald?
 • Komt de MVP tegemoet aan de behoeften?
 • Wil de doelgroep de MVP?
Zodra de ontwikkeling van de MVP begint, moet je de succescriteria blijven monitoren.

Zorg ervoor dat de MVP op schema blijft met het plan voor het vereiste eindresultaat. Projecten duren vaak langer dan gepland of kosten uiteindelijk meer dan gepland. Als het vroeg wordt opgemerkt, kunnen problemen worden verholpen of plannen worden aangepast.

Breng de user journeys in kaart

De volgende stap in de ontwikkelingsplanning is het in kaart brengen van de interactie van de doelgroep met het product. Schets de reis die de gebruiker aflegt, van het ophalen van het product tot het oplossen van zijn probleem.

De typische gedragspatronen van de doelgroep zijn van grote invloed op de stappen die nodig zijn om van start- naar eindpunt te komen.

Pijn- en winstpunten

Elke stap in de user journey zal pijnpunten hebben en winstpunten opleveren. Deze bepalen uiteindelijk de kansen via zogeheten opportunity statements.
 • Pijnpunten zijn de problemen die een gebruiker kan tegenkomen bij het nemen van een stap in zijn journey. Dit zijn de problemen die je wil oplossen.
 • Winstpunten is logischerwijs de winst die een gebruiker kan behalen bij het overwinnen van een pijnpunt. Hier moet het product voor zorgen.
 • Opportunity statements vatten vervolgens samen hoe de pijn van de gebruiker wordt verminderd en de winst wordt vergroot.

Bepaal wat de core features zijn

Als je naar de opportunity statements kijkt, kun je opmaken welke van de kritieke functionaliteiten de core features (kernfuncties) zijn voor de MVP.

Dit zijn de features die aanwezig moeten zijn om de gebruiker te helpen om zijn journey te voltooien.

In theorie moeten alle aspecten die geen kernfuncties zijn, worden uitgesloten van de MVP om de ontwikkelingsinspanningen te minimaliseren. In praktijk kunnen er een of twee features zijn die in de nice-to-have categorie vallen en die met minimale inspanning in de MVP kunnen worden opgenomen.

Dit moet worden beoordeeld bij het samenstellen van de core features. Onthoud dat hoe meer features er in de MVP zitten, hoe groter de kans op ontwikkelingsproblemen.

De meest gebruikelijke benadering voor het bepalen van core features is het gebruik van een prioriteringsmatrix om in kaart te brengen welke features in welke fase van de ontwikkelingscyclus moeten worden geïmplementeerd. Welke methode je ook kiest, onthoud dat de feedback van gebruikers kan leiden tot herprioritering. Gebruikers van de MVP eisen misschien die functie die je als nice-to-have had gecatergoriseerd met een lage prioriteit.

Bepaal de deadlines

Deadlines voor de ontwikkeling van de MVP worden bepaald door:
 • Hoeveel inspanning is vereist voor elke feature
 • Hoeveel resources zijn er beschikbaar om de features te implementeren
 • Wanneer de MVP moet worden gepubliceerd
De inspanningen zullen afhangen van het aantal en de complexiteit van de core features. Dit bepaalt de benodigde resources en deadlines.
 • Als er een vaste datum is die moet worden gehaald, bepaalt dit hoeveel resources nodig zijn om deze te bereiken.
 • Als er een beperkte aantal resources beschikbaar is, bepaalt dit wanneer de MVP klaar is voor release.

Bereken de kosten van het bouwen van een MVP

De grootste kostenpost voor het bouwen van de MVP is het ontwikkelteam.

Salaris en overheadkosten voor resources zijn de belangrijkste factoren bij het bepalen van de kosten. Een snelle kostenberekening kan worden gemaakt door het aantal resources te nemen die nodig zijn om het plan te realiseren, vermenigvuldigd met de duur van de ontwikkeling.

Hoe zet je de MVP in de markt?

Het is zinloos om de beste MVP te hebben als niemand ervan weet.

Een deel van de planning moet betrekking hebben op hoe je de doelgroep informeert dat de MVP beschikbaar is en hen ervan overtuigt dat dit de oplossing voor hun probleem is.

Het cruciale onderdeel van marketing is het overbrengen van de boodschap aan potentiële klanten dat ze op de lange termijn meer zullen besparen door een klein bedrag aan het product uit te geven.

De kans is groot dat de potentiële klanten andere opties hebben, waaronder concurrerende producten. Je moet unieke verkoopargumenten van het product en de belangrijkste voordelen ervan benadrukken om het marketingpotentieel te maximaliseren.

De marketingstrategie is afhankelijk van het inkomensmodel voor het product.
Mogelijke opties zijn:
 • een eenmalig aankoopbedrag
 • op basis van abonnementen
 • pay-as-you-go-services
Het meest geschikte verdienmodel hangt af van de aard van het product, de markt en de doelgroep.

Hoe meet je het succes van de MVP?

Een succesvolle MVP is er een die zijn doelen bereikt. Statistieken van de prestaties voor deze doelen zullen het succes meten. Voorbeelden van belangrijke prestatie-indicatoren zijn:
 • Welk percentage van de doelgroep heeft de MVP aangeschaft?
 • Hoe positief is feedback van de doelgroep?
 • Hoeveel inkomsten levert de MVP op?
 • Hoeveel winst levert de MVP op?
 • Welk percentage van de gebruikers is van plan het product te blijven gebruiken wanneer het zich voorbij de MVP fase ontwikkelt?

Waar het op neerkomt

Om een ​​MVP te ontwikkelen die je idee succesvol in de markt zet, heb je een plan nodig. Het plan begint met het concept en geeft precies aan hoe je van het idee tot een succesvol in de markt gezet product komt.

Het gaat erom een ​​product zo snel en goedkoop mogelijk te publiceren. Zonder een effectief MVP-plan kunnen de ontwikkelingstijden langer worden, de kosten oplopen en is de kans groot dat uw product niet doet wat de potentiële klanten willen dat het doet.

Succes begint bij een goede planning van het project. Nu je dit artikel hebt gelezen, weet je wat je moet doen om een ​​MVP te plannen.

Hier is wat advies, van een CEO die dit al eens heeft gedaan, over hoe je je volgende grote idee kunt uitwerken en realiseren.

Wij hopen dat je idee een succes wordt.

Kies een categorie om meer te ontdekken

#company news #design #development #product strategy #project management